Mateřská škola Svatováclavská

Školka 572 552 352
Jídelna 572 552 677

Aktivity mateřské školy

Chceme navázat na tradici těchto kroužků:

Logopedie
Plavání
Angličtina

Rodiče, kteří mají o kroužky zájem, prosím nahlaste se u učitelek ve třídách co nejdříve.

Logopedická prevence

Charakteristika:
Logopedická prevence je velmi důležitá neboť i šestiletí předškoláci z naší mateřské školy se nedovedou souvisle vyjadřovat, mají omezenou slovní zásobu, chudou slovní fantazii a nedovedou soustředěně naslouchat.

Plavání

Předplavecký  výcvik v Plavecké škole navštěvují předškoláci z mateřské školy, cíle a úkoly a pomůcky volí pedagogové Plavecké školy .                                                          
Kdy: 1x za týden v I.pololetí školního roku 2018/2019 od října do ledna vždy ve čtvrtek od 12.45 hodin do 13.30 hodin v prostorách Aquaparku.

Angličtina

Pod záštitou DDM Šikula bude probíhat  výuka každý týden. Děti budou rozděleny podle zájmu a zkušeností do skupin. Pan učitel první hodinu rozdělí děti do skupin podle schopností a oznámí rodičům, do které skupiny dítě chodí.
Výuka je za úplatu za školní rok.