Mateřská škola Svatováclavská

Školka 572 552 352
Jídelna 572 552 677

Co děláme celý den

6.30 – 9.45

 • spontánní hry ( sociální učení, kooperativní učení, rozvíjení samostatnosti apod.)
 • pohybové aktivity ( dopoledne probíhá každodenní cvičení – pohybové hry, zdravotní cvičení, cvičení s náčiním apod. a 1x za týden je tzv."velký tělocvik")
 • didaktické činnosti ve skupinách nebo individuální péče
 • hygiena
 • svačina – dopolední přesnídávka dle denního režimu mezi 8.20 - 9.00 hodin
 • děti mají na každý den sestaveny pestré činnosti, ve kterých jsou cíleně rozvíjeny schopnosti a dovednosti dětí, motivované na určité téma, kterým se zabýváme celý týden

9.45 – 11.45

 • příprava na pobyt venku
 • pobyt dětí venku – podle počasí děti pobývají na zahradě nebo odchází na cílené vycházky, v teplém ročním období se odchází ven dříve, v zimním a sychravém počasí později

11.45 – 12.15

 • hygiena, oběd

12.15– 13.15

 • relaxace je pravidelnou součástí denního režimu dětí v mateřské škole, respektujeme individuální potřebu spánku u jednotlivých dětí a proto máme pro děti „alternativní odpočinek“
 • všechny děti se po obědě převléknou , lehnou si na lehátka, poslouchají pohádku nebo relaxační hudbu

13.15 – 14.15

 • děti, které neodpočívají musí respektovat potřebu spánku ostatních kamarádů
 • také využíváme této doby na grafomotorická cvičení, k plnění pracovních listů pro předškoláky, dokončujeme výtvarné práce apod.
 • plavání – 1x týdně v této době probíhá předplavecký výcvik pro předškoláky ve čtvrtek od 12.45–13.00 hodin
 • hygiena
 • svačina

14.15 - 16.30

 • individuální práce s dětmi
 • odpolední zájmové činnosti
 • hry do rozchodu dětí

Do denního režimu vstupují mimořádné aktivity, ve čtvrtek je to plavání. Dále jsou to divadelní představení ve Slováckém divadle , v Klubu kultury, v kině Hvězda ,výlety do přírody, polodenní vycházky apod.
Uvedené časy jsou přibližné, mírně se liší v jednotlivých třídách, v jednotlivých měsících či podle ročního období se přizpůsobují aktuálnímu programu v MŠ.