Mateřská škola Svatováclavská

Školka 572 552 352
Jídelna 572 552 677

Informace o zaměření, činnosti a aktivitách MŠ

Školní vzdělávací program :

Je nám krásně na světě

Tématické celky:

1. Kdo jsem já a kde žiji

Charakteristika: Tématický celek je spojen s problematikou adaptačního období nově přicházejících dětí do MŠ, se vstupem dětí po prázdninách do nové třídy, a tím i do nového kolektivu dětí. Toto téma je hlavně o komunikaci dětí s vrstevníky, s dospělými, o navazování prvních dětských přátelství. Děti se seznamují se základy soužití v kolektivu mateřské školy, se společenskými pravidly, s hygienickými návyky. Učí se respektovat ostatní kolem sebe - vrstevníky i dospělé, zároveň poznávat sebe sama, svoje možnosti. 

2. Co už vím o světě

Charakteristika: V tématickém celku se snažíme dětem přiblížit charakteristické znaky podzimní přírody. Téma zahrnuje období, kdy ještě bývají krásné slunečné dny, ale již i dny deštivé, jinovatka a první sníh. Vede děti k pozorování změn v přírodě, učí je vnímat změny všemi smysly, vychovává k sounáležitosti s přírodou. Seznamuje děti s dary podzimu, učí je s nimi manipulovat a také s nimi tvořit. S dary podzimu souvisí zdravé stravování a význam vitamínů pro naše tělo.

3. Co je na světě nejdůležitější

Charakteristika: Tématický celek je spojen s nejkrásnějším obdobím roku, a to hlavně pro děti, s obdobím Vánoc. Je to téma vhodné pro rozvoj citových vztahů k rodině - rodičům, sourozencům, prarodičům, ale i k ostatním lidem. Seznamuje děti se zvyky a tradicemi, s lidovou slovesností - příslovím, nářečím, rčením. Rozvíjíme u dětí lásku a pozornost, a to nejen ke svým blízkým, formou výroby jednoduchého dárečku. Téma začíná přípravou na advent, pokračuje Milulášem a čertem, vrcholí přípravou vánoční besídky pro rodiče, končí příslovím: ,,Na tři krále o krok dále.'' Z názvu tématu si můžeme položit otázku: ,,Co je na světě nejdůležitější?'' Odpověď zní: ,,Rodina a zdraví.'' Proto tento blok zahrnuje také péči o zdraví, zdravou životosprávu, péči o tělo, naše smysly. Vždyť přece říkáme: ,,Ve zdravém těle, zdravý duch!''

4. Chci žít jako v pohádce

Charakteristika: Zimní období je přímo stvořené k tomu, abychom procítili krásu slova - jádro kulturnosti našich dětí. Mluvené slovo má v jazykové výchově klíčový význam. Naskýtá se při ní mnohostranné využití pohádek, básní, říkadel. V pohádkovém vyprávění se děti dovídají o věcném zápolení dobra a zla, že na světě nejsou jen dobří a hodní lidé. Ke zlu se je třeba aktivně postavit. Pohádky pomáhají přirozeně vštěpovat základní pravidla lidského soužití. V neposlední řadě poskytují pohádky také poznatky ze života zvířat a ptáků, poznatky o změnách v přírodě.

5. Rostu jako z vody

Charakteristika: Téma se zabývá obdobím, kdy děti přicházejí do kontaktu s právě probouzející přírodou. Vše živé roste, pučí, je v pohybu, proto se zabývá jevy a úkazy z přírody. Učíme děti poznávat první květiny - sněženky, bledule, narcisy. O Velikonocích je seznamujeme s lidovými tradicemi a zvyky, s příchodem nového života - zvířata a jejich mláďata.

6. Kdo mě má na světě nejraději

Charakteristika: Již z názvu vyplývá, že je to celek, kdy rozvíjíme u dětí citové vztahy k matce, rodičům a kamarádům. Je to období slavností v mateřské škole, jako je besídka pro maminky ke Dni matek, slavíme Den dětí, probíhá karneval na školní zahradě, Zahradní slavnost na rozloučení se školáky. S dětmi jezdíme na výlety do přírody, na týdenní pobyt v přírodě. Po takových událostech v MŠ zůstávají v dětech nejsilnější dojmy. Nezapomínáme na uplatňování sezóních sportů - lehkoatletické disciplíny /běh, skok, hod/ v podobě závodivých her na školní zahradě nebo na sportovních hrách dětí MŠ na stadiónu. Těšíme se na prázdniny, třeba k vodě. Proto si opakujeme co je moře, řeka, potok, jezero, rybník, studánka.