Mateřská škola Svatováclavská

Školka 572 552 352
Jídelna 572 552 677

Program měsíce

Září

• návštěva divadelních představení
• vycházka na mařatické kopce
• výlet do lesa

Říjen

• výroba draků z papíru, společné pouštění draků na mařatckých kopcích – soutěž o nejlepšího draka letce
• Tvoření z přírodnin

Listopad

• příprava besídky Mikuláše – zajistit Mikuláše a čerta, dárky pro děti
• tradice a zvyky spojené se svátky sv.Martina a adventu

Prosinec

• pečení perníčků pro rodiče, na stromeček jako ozdoby
• výzdoba vánočního stromečku na advent
• zdobení vánočního stromu na Kolejním nádvoří
• seznamování se zvyky a obyčeji
• besídka pro rodiče “ Vánoční zpívání a koledování”
• besídka s nadílkou bez rodičů u vánočního stromečku s dárky
• návštěva Slováckého muzea –zvyky
• “Zpívání u vánočního stromu” Masarykovo náměstí
• výstava dětských prací v Redutě

Leden

• návštěva Slováckého muzea- galerie
• návštěva Slováckého divadla
• zimní vycházka do přírody 
• podle počasí- “ Prima jízda “- jízda na sáňkách, bobech
• příprava na soutěž “ Zazpívej, slavíčku” – školní kolo

 

Únor

 • Návštěva zdravotnického zařízení - záchranná služba
 • “Z pohádky do pohádky “
 • masopustní rej v MŠ – obchůzka spolu s dětmi
 • návštěva divadelního představení 

 

Březen

 • návštěva Slovácké galerie 
 • návštěva městské knihovny
 • „Sluníčkový den 
 • Jarní tvoření s rodiči
 • Velikonoční jarmark
 • Návštěva ZŠ s předškolními dětmi

Duben

• turistická vycházka do okolí MŠ
• Návštěva Slováckého muzea –velikonoční předvádění zvyků
• pečení velikonočního cukroví s dětmi – beránek,mazanec
• barvení vajíček , setí obilí
• výstava výrobků rodičů a dětí s velikonoční tématikou v MŠ
• účast na soutěžich a přehlídkách MŠ - “Zazpívej, slavíčku” oblastní kolo, Mateřinka

 • Akce spojené s dopravní výchovou

Květen

• oslava “Dne matek” - besídky pro rodiče
• pobyt dětí předškoláků v přírodě – týdenní pobyt dle zájmu
• Okénko – časopis pro rodiče

 • Návštěva hasičské zbrojnice

Červen


• karneval na zahradě MŠ ke „Dni dětí”
• společný výlet všech dětí MŠ
• návštěva kulturních pořadů 
• sportovní hry dětí mateřských škol 

 • Rozloučení s předškoláky- pasování na školáky
 • Ukončení celoročních projektů
   
  Ostatní akce budou přidávány do plánu dle nabídky a aktuálnosti během školního roku.

Společné akce pro rodiče  s dětmi

Září 
Říjen

• Tvoření z přírodních pokladů- z dýně, listí, kaštanů, žaludů, šišek
„podzimníček“
• Společná výstava na chodbě v mateřské škole
• Drakiáda - Vyleť, draku výš! – pouštění draka na mařatických kopcích, soutěž o nejlepšího letce

Listopad
Prosinec

• Mikulášská nadílka – Mikulášské zvonění a čertovské dupání
• Vytváření vánočních ozdob, pečení a zdobení perníčků, vizovické těsto- svícny
• Společné tvoření rodičů a dětí – dekorativní výzdoba na vánoce
• Vánoční besídky – výroba malého dárečku, koledování

Leden
Únor

• Příprava masek na fašank


Březen
Duben

• Velikonoční jarmark, jarní tvoření s rodiči

Květen
Červen

• Besídka ke Dni matek- výroba dárečků
• Oslava Dne dětí-karneval na školní zahradě
• Rozloučení s předškoláky-slavnostní pasování, zahradní slavnost
• Táboráku,plápolej……- táborák na sportovišti na Salaši