Mateřská škola Svatováclavská

Školka 572 552 352
Jídelna 572 552 677

Projekt zahrady pod názvem Zahrada zdraví a radosti

Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, příspěvková organizace,
MPV Mateřská škola, Svatováclavská 943, Uherské Hradiště

Organizace pobytu dětí na školní zahradě    
Projekt v oblasti environmentálního vzdělávání

Projekt zahrady MŠ s názvem:

„ZAHRADA ZDRAVÍ A RADOSTI“

„Naši krásnou zahradu, milujeme po ránu,

proběhnout se v kapkách rosy, potkat vrabce, potkat kosy,

zavřít oči, tiše stát, vůni květin nasávat,

pak už hurá zase vpřed, poznávat náš rozmanitý svět.

Zahrada dává prostor nejen dětem,

seznámit se s naším světem."

Projektový záměr

Chceme obnovit vztah lidí k místu, kde tráví děti většinu dne, a myslíme si, že je důležité působit právě na děti, aby měly do budoucna zájem o to, starat se o prostor kolem sebe. V podstatě se snažíme vychovávat aktivní občany. Trápilo nás také, jakým způsobem se obvykle navrhují dětská hřiště – šablonovitě, bez ohledu na kontext místa a především bez ohledu na to, co děti skutečně potřebují. Změnit jsme chtěli i tradiční způsob výuky, přesunout zájmové činnosti dětí ven na zahradu tak, že je to bude bavit.

Chceme poukázat na potenciál školních zahrad, ale především rozšířit povědomí o tom, jak je důležité, v jakém prostředí děti vyrůstají. Dnešní děti ohrožuje syndrom odcizení k přírodě. Z dětství se vytrácí volná hra, hra „na něco“, děti už jen konzumují zábavu, kterou jim my dospělí předkládáme. Školní zahrada nabízí prostor pro chybějící kontakt s přírodou, volnou hru a pohyb, kreativní výuku, zkušenostní učení, interakci s vrstevníky, možnost spolurozhodování, trénink či diskusi a odpovědnost, utváření vztahu k místu a současně vytváří příležitost pro komunitní život a setkávání.

Děti v dnešní době ztrácí přirozené návyky, jako jsou chůze po měkkém povrchu, chůze po nerovném povrchu, balancování, šplhání, běhání, prolézání. V zahradě obsažený edukační program rozšíří poznávací schopnosti dětí, jejich smyslové vnímání, reakce na přijímané podněty vjemy. Pomůže dětem experimentovat s přírodními materiály jako je voda, hlína, dřevo, rostliny, pozorovat živočichy. Pomůže bezprostředně prožívat roční období. V pestré zahradě se dítě stává součástí živého světa, procitá v něm zvídavost a badatelský duch. Přírodně utvářená místa, na kterých si děti mohou hrát, jim nabízejí zážitky daleko přesahující obvyklý rámec ekologické výchovy.

Díky zahradě a činnostem v ní, děti získávají poznatky a dovednosti, ale také blízký vztah k přírodě a jistý druh inteligence ve vztahu k přírodě. Zahrada je zkrátka prostor plný příležitostí - jen je uchopit. Při jejím udržování bychom neměli přivést děti k hotovému. Pokud se děti na údržbě zahrady aktivně podílejí, získávají hlubší poznání a zkušenost s živým světem než při pouhém pozorování nebo hře. Každý „otisk rukou“, který dítě v zahradě zanechá, jej může s živým světem sbližovat a zakládat pocit zodpovědnosti. Vlastnoručně zhotovený úkryt pro živočichy, vypěstovaná rostlina nebo nápad, který se uskuteční, mohou dítě povzbudit, dodat sebedůvěru. Záleží na tom, jak dovedeme děti motivovat, nadchnout k tomu, aby se ztotožnily s naším záměrem a pomáhaly utvářet kolem sebe krásný a zdravý svět.

Cílem projektu byla přeměna venkovního prostředí školního zařízení na „učebnu pod širým nebem“, která se stane nedílnou součástí výukového plánu mateřské školy se zcela novými prvky v duchu hesla „škola hrou“.

Rozmanité, proměnlivé zahrady pozitivně ovlivňují vztah dětí k přírodě, stejně jako rozvíjí osobnost dítěte po všech stránkách. Realizace přírodní zahrady se zaměřením na environmentální výchovu rozšíří nabídku aktivit mateřské školy a podnítí zájem dětí o přírodu.

Formou hry se děti naučí ohleduplnému chování k živé přírodě, pochopí proměnlivost přírody a rostlin v průběhu ročních období a získají první zkušenost s pěstováním rostlin a péčí o ně. Zahrada MŠ se zaměřením na environmentální výchovu obohatí dětský svět o nevšední zážitky z živé přírody a napomůže nahlédnout do problematiky životního prostředí jinou optikou, optikou dětských očí.

Ekologicky zaměřená zahrada se stala ukázkou environmentálního přístupu k zakládání zahrad a může podnítit zájem o ekologické zahradničení u obyvatel blízkého sídliště potažmo širší veřejnosti.

Cíle a výstupy enviromentálního vzdělávání:

Dílčí cíle:

o       Zprostředkovat dítěti poznatky o zahradě

o       Vytvořit kladný vztah k živé a neživé přírodě

o       Vytvořit správné návyky chování k přírodě, pochopit přírodní zákonitosti a vztahy

o       Získat dovednosti spojené s činnostmi na zahradě

o       Osvojit si správný žebříček hodnot (hodnotová orientace)

o       Osvojit si soustavu základních pojmů a postojů k přírodě

o       Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

Výstupy:

Dítě:

o        Ví, že není jedno v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit

o        Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí a experimentuje

o        Pomáhá pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.

o        Ovlivňovat smyslové vnímání (např. barva květů – oči, vůně – nos, struktura povrchu – hmat, ovoce v zahradě – chuť

o        Je povzbuzováno k pohybu, zdokonalení motorických dovedností a smyslu pro balanc

o        Vytvoření pozitivního prostředí, které ovlivňuje kreativitu, zájem, přirozenou zvídavost a estetické cítění dětí

Jednotlivé smyslové složky zahrady:

o     Zahrada zraku /zahrada barev: barvy přírody a rostlin, jejich proměnlivost, motýli, květy se nachází na celé ploše zahrady

o     Hmatová zahrada: různé přírodní materiály – kámen, štěrk, oblázky, písek, přírodniny, listy rostlin podporují vnímavost dětí

o     Zahrada čichu: bylinky, trvalky, ovoce, kvetoucí keře, vůně přírodnin (dřevo, kůra atp.).

o     Zahrada chuti – jedlá zahrada: bylinky, drobné ovoce, domácí dřeviny.

Zahrada je koncipována do jednotlivých center:

1. Babiččina zahrádka
2. Výuková zastřešená pergola
3. Smyslový chodníček
4. Suchý potok s kameny různých velikostí
5. Slalom
6. Zvonkohra
7. Lesní bludiště
8. Had
9. Suchý vrbový domeček 
10. Živý vrbový domeček a tunel
11. Lanové centrum
12. Trvalkový záhon
13. Kopec

Použití pro výuku a výchovu, využití jednotlivých prvků

1. Babiččina zahrádka

Bylinková spirála

Bylinková spirála je jednoduchým řešením pro pěstování maximálního počtu druhů bylin na minimální ploše. Děti zde mohou pěstovat různé byliny a seznámí se s jejich využitím. Záhonek je vhodný pro bylinky, voleny jsou zejména léčivé a aromatické druhy. Bylinky lze následně sušit či jinak konzervovat. Děti se učí o využití bylinek např. v kuchyni.

Pěstované byliny na spirále:

Rozmarýn lékařský, Tymián obecný, Česnek medvědí, Máta peprná, Meduňka lékařská, Pažitka, Měsíček zahradní, Levandule lékařská

Ovocná zahrádka – ovocné dřeviny

Maliny, jahody

Zeleninová políčka a komposter

Děti se učí rozeznávání vůní, tvarů, chutí a barev, typů rostlin. Zahrádka je ideálním místem pro pěstování a pokusy dětí. Na záhonku se průběžně provádí experimenty s klíčením rostlinek např. mrkev, petržel, cibule, hrách, fazole, ředkvičky, kedlubny, rajčata, paprika, salát a jiné. Děti pozorují proces klíčení, růstu, tvorbu listů a květů, opylování, zrání plodu, učí se péči o rostlinky, zalévání a odstraňování plevele. Zeleninu lze následně využít ve školní jídelně nebo k přímé konzumaci.

Komposter – prostor, ohraničený přírodním materiálem učí děti využití biologického odpadu k následnému přihnojování užitkových záhonků, zcela ekologickému způsobu hospodaření a pochopení všech souvislostí.

Hmyzí hotel - domečky pro hmyz často osidlují včely samotářky (různé čalounice, pískorypky, zednice či drvodělky). Jsou to důležití opylovači ovocných dřevin, kteří létají i za nižších teplot než včela medonosná, nevadí jim ani déšť a pro pozorování dětmi jsou zcela bezpeční, neboť nemají žihadlo. 

Činnosti, které zde mohou děti provádět:

o        uhrabávat půdu a připravovat ji na sázení

o        sázet, sít

o        plet záhonky-odlišovat bylinky od plevele

o        zalévat bylinky, pozorovat, jak rostou

o        pozorovat hmyz, žížaly, mravence, sluníčka, mšice… lupou

o        sklízet vypěstované bylinky

2. Výuková pergola se  stoly a lavicemi

Prvek lze využít během celého roku. Prvek je součástí výukových aktivit na školní zahradě. Zastřešená pergola bude sloužit i v dešti jako učebna, ve které lze pracovat a být současně na čerstvém vzduchu. Pergola bude ještě osázena popínavými rostlinami, které by časem mohly částečně zastínit část dřevěných nosných konstrukcí.

3. Smyslový chodníček

Děti mají možnost se seznámit s několika druhy přírodních materiálů. Jsou zde kamínky různých velikostí, písek, šišky, dřívka, kůra, jehličí.

4. Suchý potok s kameny různých velikostí

 Stezka z kamínků zprostředkovává přímý kontakt dítěte s přírodou. Děti si procvičí klenbu nohy, dále můžou kameny porovnávat, třídit a seskupovat. V letních měsících mohou děti pozorovat živočichy vyskytující se ve volné přírodě (například ještěrka), různé druhy hmyzu, apod.

5. Slalom

Kůlový slalom slouží k rozvoji prostorové orientace, rychlé reakci na překážku při chůzi či běhu

6. Zvonkohra

U domečku je umístěná zvonkohra vyrobená ze dřeva různých stromů. Při úderu potom má každé dřevo jiný zvuk. Slouží k procvičování sluchu.

7. Lesní bludiště

Tento prvek slouží k rozvoji prostorové orientace a ke koordinaci pohybu. Děti se učí rozlišovat přírodní materiály jako je kámen, dřevo, učí se rovnováze.

8. Had

Dřevěný had je nejen dekorativním prvkem, ale slouží také procvičování rovnováhy

9. Suchý vrbový domeček

V blízkosti pergoly stojí suchý vrbový domeček. Ten spolu s pergolou bude vhodným úkrytem před letním sluncem.

10. Živý vrbový domeček a tunel

Vrbový domeček využijeme pro hry dětí. Přestože je ve spodní části kůra, pomocí molitanových žíněnek docílíme příjemný pocit dětí při prolézání či pobytu v domečku.

11. Lanové centrum

Mezi borovicemi je umístěno lanové centrum. Chůzí po laně s přidržováním se na horním lanu učíme děti odvaze, nebojácnosti. Starší děti si mohou pocvičit lezení v závěsu na horním laně

12. Trvalkový záhon

Při vstupu do je vysázeno přibližně 200 kusů trvalek, které mají v příštích letech kvést od jara do podzimu.

13. Kopec

Kopec se schody využijeme k procvičování chůze do schodů a ze schodů u nejmladším dětí.

Ostatní děti využijí kopec k chůzi a běhu do kopce a s kopce. V zimních měsících když napadne sníh potom k jízdě na lopatě a bobech.  

ORGANIZACE POBYTU NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ  ve školním roce 2015/2016

Prostor zahrady je rozdělen podle tříd.

Třída kuřátka využívá při pobytu na zahradě tyto prvky:

·         Pískoviště, prostor se zpevněnou plochou, lavičky se stolečky, průlezku se skluzavkou, autíčko

·         Z nově pořízených výukový center má na starosti a kontroluje: živý vrbový domeček s tunelem, lesní bludiště, hada

Třída koťátek využívá při pobytu na zahradě tyto prvky:

·         Pískoviště, pružinová houpadla, průlezku loď, kyvadlovou houpačku

·         Z nově pořízených výukových center má na starosti a kontroluje: maják, kopec, lanové centrum, smyslový chodníček

Třída berušek využívá při pobytu na zahradě tyto prvky:

·         Pískoviště, tabuli, průlezku věž, průlezku šestihran, kyvadlovou houpačku, hřiště se zpevněnou plochou

·          Z nově pořízených výukových center má na starosti a kontroluje:slalom, zvonkohru, suchý potok a babiččinu zahrádku

Všechny třídy mají učený prostor ke kolektivním míčovým hrám.

Kuřátka v trávě u hada, koťátka  u lanového centra, berušky na zpevněné ploše. Využíváme také fotbalové branky, síť pro přehazovanou. Tento prostor využíváme dále pro tenis, házení s míčem.

Chodníky na zahradě slouží pro jízdu na odrážedlech  a koloběžkách.

Za bezpečnost dětí odpovídají všechny učitelky bez rozdílu včetně vedoucí učitelky , pokud je v uvedenou dobu na pobytu venku.

Když se na přiděleném stanovišti objeví závada, nahlásí tuto skutečnost učitelka bezprostředně školnici nebo vedoucí učitelce, v její nepřítomnosti.